Objektif UBK SMKSR

VISI
Perkhidmatan
bimbingan & kaunseling menjadi peneraju utama dalam
mewujudkan suasana yang teraputik & kondusif di sekolah.

MISI
Untuk merealisasikan visi, kami akan memastikan misi berikut dilaksanakan

dengan jayanya :
 • Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap & berkesan.
 • Melahirkan pelajar yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi & berakhlak mulia.
 • Membimbing pelajar ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
 • Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan & kaunseling.
 • Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada pelajar.
 • Memupuk semangat patriotik & kualiti kepimpinan di kalangan pelajar.

  FALSAFAH
  Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan & kaunseling yang cekap, berkesan & beretika dengan berteraskan sumber dalaman & luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dalam
  aspek intelek, jasmani, emosi & rohani serta beriman & beramal soleh.
 
Edited By Syaza Nazurah Khamsa. All Right Reserved To Me.